Algemene voorwaarden

Elementa bv handelend onder de naam GoeieKoeien.nl gevestigd aan de Lokhorstweg 8 te 3851 SE Ermelo, BTW NL 8137.31.793, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08024462 (hierna “GoeieKoeien.nl”) biedt klanten de mogelijkheid om vleespakketten en vleesproducten, afkomstig van een bepaald rund, elektronisch te reserveren/bestellen via de webshop van GoeieKoeien.nl (www.GoeieKoeien.nl).
Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

Bovendien aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden als enige gelden, zodat de klant verzaakt aan zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden.

Bestellingen van vleespakketten en vleesproducten kunnen worden gedaan via de website. Het rund wordt geslacht en verdeeld nadat het volledig verkocht is.

De klant bestelt minimaal één vleespakket en betaalt electronisch via iDeal of Paypal.

Vanaf het moment dat er voldoende bestellingen zijn voor de volledige koe, krijgt de klant een bericht met de geplande leverdatum van de producten. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres in Nederland of België. De levering vindt plaats twee a drie weken nadat de koe volledig verkocht is.

Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de voorgestelde leverdatum en/of het opgegeven leveringsadres, kan dit nog tot twee dagen voor de geplande levering. Hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen met GoeieKoeien.nl: info@GoeieKoeien.nl

De afgebeelde prijzen zijn inclusief btw. Ze worden aangeduid per pakket of per kg.
 
De gewichtsaanduiding in het assortiment is indicatief en niet bindend. Wij streven er uiteraard naar om de aangegeven gewichten zoveel mogelijk te benaderen.

Gezien de versheid en bederfelijkheid van de producten is het zeer belangrijk dat de klant op het aangegeven afleveradres en de geplande leveringsdatum aanwezig is voor ontvangst van de goederen. De goederen worden, ofwel in eigen beheer geleverd, ofwel door een door GoeieKoeien.nl aangestelde vervoerder of koerier.

Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen plaats en datum, en de goederen aldus niet in ontvangst neemt, dan zal GoeieKoeien.nl op geen enkele manier aansprakelijkheid dragen voor bederf of kwaliteitsvermindering van de door haar ter beschikking gestelde producten. In dat geval gaan de goederen retour naar GoeieKoeien.nl en kan er eventueel in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum en -plaats worden overeengekomen. GoeieKoeien.nl behoudt zich eveneens het recht om een tweede keer leveringskosten door te berekenen.

Indien de goederen door een aangestelde vervoerder of koerier later zouden aangeboden worden dan de dag waarop de levering zou moeten plaatsvinden dan dient de klant deze te weigeren.

Op het tijdstip van levering dient de klant de goederen te controleren. In elk geval kunnen slechts de klachten in aanmerking worden genomen, die meteen na de levering geformuleerd worden. Klachten die slechts geuit worden vanaf de dag na levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.

De goederen worden verpakt in speciale verpakking (bv. een thermodoos al dan niet met gelpacks) die de juiste conditie en temperatuur van de goederen tijdens het transport garanderen. Gezien de beperkte duur van deze staat wordt de klant geacht om de goederen tijdens ontvangst ook op temperatuur te controleren en vervolgens meteen de goederen uit de thermodoos te halen en in de koelkast of diepvries te bewaren.

In geval van misbruik behoudt GoeieKoeien.nl zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reserveringen en bestellingen te weigeren.

Wij behouden ons het recht voor het productie-,  bewaar- en bezorgproces op ieder gewenst moment te wijzigen zonder klanten daarover in te richten.

Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant  er mee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op zijn pakket.

GoeieKoeien.nl verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om communicaties van GoeieKoeien.nl toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. Deze klantgegevens worden uitsluitend bewaard in de klantenlijst van GoeieKoeien.nl en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. De klant kan ze op elk moment opvragen, verbeteren en wijzigen. Bovendien kan de klant weigeren dat GoeieKoeien.nl zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

Ondanks het feit dat de informatie op het bestelscherm met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan GoeieKoeien.nl niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

De klant/consument beschikt in beginsel over het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen. Echter, gezien de bederfelijkheid van onze producten, zal de klant/consument geen herroepingsrecht hebben.

Wij behouden ten allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

Het Nederlands recht is hier van toepassing. Bij eventuele geschillen is  de rechtbank in Zutphen bevoegd.